หน้าหลัก
  เกี่ยวกัยศูนย์
  วิทยากร
  ผู้บริหารศูนย์
  ติดต่อเรา
Eng English Thai
แผนที่
facebook ของศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
facebook
   
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วัตถุประสงค์ โครงสร้งพื้นฐาน กิจกรรม ภาพกิจกรรม วีดีโอ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้า
 

 

... Sawatdee ...
Sawatdee Khrab! (For man)
Sawatdee Kaa (for woman)
that is how we say hello in Thai. It is a good idea to learn some words.There are also a few phrases where I say "phom" which is "I" for men. Women would normally say 'di-chun" in formal situations and "chun" among friends.
 
Hello Sawatdee สวัสดี
How are you? Sabai dee mai สบายดีไหม
What is your name? Khun chue aria คุณชื่ออะไร
Where you come from? Khun maa jaak nai คุณมากจากไหน
Where are you going? Khun ja bai nai คุณจะไปไหน
Thank you Khorb Khun ขอบคุณ
Learning Thai more Click below to view:
Romantic Conversation/ บทสนทนา  
Food, Drink/ อาหารและเครื่งดื่ม
Family Members/ ครอบครัว
Time/เวลา
Days of the Week, Months of the year/วัน เดือน ปี
Colours/
Number / หมายเลข
Always use "krub" (for men) and "ka" (for women) when you want to be polite.

 

ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
ศูนย์เรียนเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนป่ารักษ์น้ำ
55 หมู่ที่ 10 บ้านหนองหินตั้ง ตำบลนาเหล่าอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
Tel : +66 (0) 0833564997 | www.paraknam.com
ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ ไม่สงวนสิทธิ์ ในการนำข้อมูลหรือเนื้อหาไปเผยแพร่ จัดทำเว็บเพจโดย ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
? 2009-2018 All rights reserved Create By Paraknam Learning Centre