หน้าหลัก
  เกี่ยวกัยศูนย์
  วิทยากร
  ผู้บริหารศูนย์
  ติดต่อเรา
Eng English Thai
แผนที่
facebook ของศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
facebook
   
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วัตถุประสงค์ โครงสร้งพื้นฐาน กิจกรรม ภาพกิจกรรม วีดีโอ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้า
 
.: วิทยากรของศูนย์ป่ารักษ์น้ำ :.
   
นายวุฒิชัย แสงพิทักษ์
 
หลักสูตรกสิกรรมธรรมชาติ
 
วิทยากรกระบวนการ
นางสาวจิราพร สุขราช
นายปฏิภาณ กล่อมจินดา
       
ฐานฅนเอาถ่าน
ฐานฅนรักป่า
นายวุฒิชัย แสงพิทักษ์
ฐานฅนมีไฟ
ฐานฅนรักษ์น้ำ
นาย วิลักษณ์ พรหมหาชัย
ฐานฅนไร้สาร
นายอ็อด โกกอุ่น
ฐานฅนรักสุขภาพ
นางสาวศิริรัตน์ สุขราช
 
ฐานฅนมีน้ำยา
นางสาวจิราพร สุขราช
ฐานฅนติดดิน
นายอู้ด ชาสำโรง
ฐานฅนรักทุ่ง
นางรุ่ง ชาสำโรง
 
 

 

ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
ศูนย์เรียนเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนป่ารักษ์น้ำ
55 หมู่ที่ 10 บ้านหนองหินตั้ง ตำบลนาเหล่าอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
Tel : +66 (0) 0833564997 | www.paraknam.com
ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ ไม่สงวนสิทธิ์ ในการนำข้อมูลหรือเนื้อหาไปเผยแพร่ จัดทำเว็บเพจโดย ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
? 2009-2018 All rights reserved Create By Paraknam Learning Centre