หน้าหลัก
  เกี่ยวกัยศูนย์
  วิทยากร
  ผู้บริหารศูนย์
  ติดต่อเรา
Eng English Thai
แผนที่
facebook ของศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
facebook
   
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วัตถุประสงค์ โครงสร้งพื้นฐาน กิจกรรม ภาพกิจกรรม วีดีโอ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้า
 
 
:; ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงป่ารักษ์น้ำ ::
55 หมู่ที่ 10 บ้านหนองหินตั้ง ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
ติดต่อและประสานงาน
.............................................................................................................................................
นางเหรียญ ศรีวังแจ
ประธานที่ปรึกษา
โทรศัพท์ : 0895048529
นายวุฒิชัย แสงพิทักษ์
ผู้อำนวยการ / วิทยากร
โทรศัพท์ : 0833564997
นางสาวจิราพร สุขราช
รองผู้อำนายการ / เลขาฯ
โทรศัพท : 0854516600
นางสาวศิริรัตน์ สุขราช
เหรัญญิก / การเงิน
โทรศัพท์ : 0857577190
อีเมล์ : nujcharee.s@gmail.com
แผนที่ / การเดินทาง
แผนที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติป่ารักษ์น้ำ
เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 210 สายหนองบัวลำภู-เลย ประมาณ 45 กม. ผ่าน ตำบลหนองภัยศูนย์ ตำบลนาคำไฮ อำเภอนากลาง ตำบลด่านช้าง และจะถึง อำเภอนาวังพอถึง โรงเรียนบ้านนากลางให้เลี้ยวช้ายไปทาง หมู่บ้านนาเหล่าและจะผ่าน หมู่บ้านนาสมหวังและบ้านสามพลัง จะไปถึงบ้านหนองหินตั้ง และบ้านหนองหินตั้งสถานที่ตั้งของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติป่ารักษ์น้ำ
 

 

ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
ศูนย์เรียนเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนป่ารักษ์น้ำ
55 หมู่ที่ 10 บ้านหนองหินตั้ง ตำบลนาเหล่าอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
Tel : +66 (0) 0833564997 | www.paraknam.com
ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ ไม่สงวนสิทธิ์ ในการนำข้อมูลหรือเนื้อหาไปเผยแพร่ จัดทำเว็บเพจโดย ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
? 2009-2018 All rights reserved Create By Paraknam Learning Centre