หน้าหลัก
  เกี่ยวกัยศูนย์
  วิทยากร
  ผู้บริหารศูนย์
  ติดต่อเรา
Eng English Thai
แผนที่
facebook ของศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
facebook
   
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วัตถุประสงค์ โครงสร้งพื้นฐาน กิจกรรม ภาพกิจกรรม วีดีโอ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้า
 
.: ผู้บริหารของศูนย์ป่ารักษ์น้ำ :.
.............................................................................................................................................
นางเหรียญ ศรีวังแจ
ประธานที่ปรึกษา
นางสาวนุจรีย์ สุขราช
ประธานศูนย์ / เว็บมาสเตอร์
Contact Us & Liaison
นายวุฒิชัย แสงพิทักษ์
ผู้อำนวยการ/ปราชญ์ประจำศูนย์
โทรศัพท์ : 0833564997
นางสาวจิราพร สุขราช
รองผู้อำนายการ / เลขาฯ
นางสาวศิริรัตน์ สุขราช
เหรัญญิก / การเงิน
นางสาววลัยพร แสงพิทักษ
เจ้าหน้าที่ธุรการ / ประสานงาน
นางสาวณัฐวดี ปาปะทา
ประสานงาน
นายบุญส่ง อยู่เจริญ
เจ้าหน้าที่ทั่วไปประจำศูนย์
   
ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
ศูนย์เรียนเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนป่ารักษ์น้ำ
55 หมู่ที่ 10 บ้านหนองหินตั้ง ตำบลนาเหล่าอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
Tel : +66 (0) 0833564997 | www.paraknam.com
ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ ไม่สงวนสิทธิ์ ในการนำข้อมูลหรือเนื้อหาไปเผยแพร่ จัดทำเว็บเพจโดย ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
? 2009-2018 All rights reserved Create By Paraknam Learning Centre