หน้าหลัก
  เกี่ยวกัยศูนย์
  วิทยากร
  ผู้บริหารศูนย์
  ติดต่อเรา
Eng English Thai
แผนที่
facebook ของศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
facebook
   
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วัตถุประสงค์ โครงสร้งพื้นฐาน กิจกรรม ภาพกิจกรรม วีดีโอ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้า
 
ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงป่ารักษ์น้ำ
นอกจากจะเป็นสถานที่เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ศูนย์ป่ารักษ์น้ำยัง เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ฝึกอบรมวิถีการใช้ชีวิตแบบพอเพียง
สำหรับท่านใดสนใจทีจะท่องเที่ยวฝึกอบรมวิถีการใช้ชีวิตแบบพอเพียง สัมผัสกับธรรมชาติ ภูเขา แหล่งน้ำ และสัมผัสกับความเป็นอยู่ของชาวชนบท ท่านสามารถเลืือกสถานที่พักได้ตามใจไม่ว่าจะเป็น สถานที่ี่พักแบบนอนได้หลายคนหรือสถานที่พักแบบส่วนตัวและถ้าท่านมาเป็นกลุ่มหมู่คณะทางศูนย์ก็มีการ จัดนำเที่ยวภายใน อำเภอนาวัง สามารถติดต่อกับทางศูนย์ได้โดยตรง
 
 
ภาพบรรยากาศภูเขาและแหล่งน้ำ
ภาพบรรยากาศภูเขาและแหล่งน้ำ
ภาพบรรยากาศภายในศูนย์
ภาพสถานที่ี่พักแบบนอนได้หลายคน
ภาพสถานที่พักแบบส่วนตัว
ภาพสถานที่พักแบบส่วนตัว
   
วัดป่าภูฝางสันติธรรม
วัดป่าภูฝางสันติธรรม ก่อตั้งเมื่อปี พ . ศ . 2519 โดยพระอาจารย์เกรียงไกร โฆสะธัมโม เป็นวัดป่าอยู่ที่บ้านไทยสามัคคี ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ทำการทำก่อ สร้าง ศาลาการเปรียญซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ เมื่อปี พ . ศ . 2536 และสร้างเสร็จเมื่อปี พ . ศ . 2541 โดยใช้เป็นสถานที่สำหรับปฎิบัติธรรม ของหน่วยงานราชการ สถานศึกษา รวมทั้ง เป็นสถานที่บำบัด ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของจังหวัดหนองบัวลำภู และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง วัฒนธรรม สืบเนื่องมาจากมีสถานที่เหมาะสม สงบ ร่มรื่น เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม มีเสนา สนะที่สวยงามและใหญ่โต บันใดขึ้นศาลาการเปรียญมีการก่อสร้างนาค 7 เศียร ตามแนวทางขึ้นบันใดทั้งสองข้างสวยงาม วิจิตรการตาเป็นอย่างมาก ทางด้านขวาของ ศาลามีรูป เหมือน ของช้างที่ปั้นไว้เท่าตัวจริง ลักษณะโดยทั่วไป มีความร่มรื่น และสวยงาม จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดหนองบัวลำภู ?
ถ้ำผาเจาะ

ถ้ำผาเจาะอยู่ในเขตบ้านผาเจาะ ตำบลเทพคีรี อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู มองเห็นปากถ้ำแต่ไกล ลักษณะเป็นภูเขาหินแกรนิตตั้งโดดเด่น อยู่ติดถนนอุดร - เลย จึงเป็นถ้ำที่ผู้คน สัญจรไปมา ได้เห็นรูปลักษณ์ภายนอกเป็นส่วนมาก จะมีน้อยคนนักที่ได้เห็นภายในถ้ำ เนื่องจากขาดการพัฒนา ปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยว ภายในถ้ำมีลักษณะเป็นหุบเหว จึงเป็น อุปสรรคในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวผาเจาะ มีตำนานเล่าว่า ในอดีตกาล ช่วงที่กำลังสร้าง พระธาตุพนม มียักกุมภัณฑ์ตนหนึ่งได้เดินทางผ่านมา พร้อมสิ่งของในตระกร้ามากมาย เพื่อนำไปบรรจุไว้ที่พระธาตุพนม ระหว่าง ทางได้พบยักษ์อีกตนหนึ่ง ( คือบริเวณผาเจาะในปัจจุบัน ) ยักษ์ตนนี้จึงได้บอกว่าพระธาตุพนมสร้างเสร็จแล้ว ยักษ์กุมภัณฑ์ได้ยินจึงรู้สึกเสียใจ ที่ไปไม่ทัน จึงทิ้งตระกร้าไว้ และต่อมา ตระกร้าได้กลายเป็นหิน บนผาเจาะในปัจจุบัน การเดินทางไปเที่ยวชม โดยรถยนต์ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 210 ห่างจากตัว จังหวัดหนองบัวลำภูประมาณ 40 กิโลเมตร

ถ้ำเอราวัณ

ตามประวัติความเป็นมา ประมาณ ปี พ . ศ . 2106 พระไชยเชษฐาธิราช ยกกองทัพ ออกต่อต้าน พระเจ้าหงสาวดีของพม่า และทรงเสียทีข้าศึกแตกพ่ายย่อยยับ จึงรวบรวมเอา แม่ทับ นาย กอง หลบซ่อนข้าศึกและแบ่งไพร่พลไปประจำอยู่ที่ถ้ำเอราวัณ เพื่อซ่องสุมกำลังฝึกทหาร และสะสม เสบียง อาหารเก็บไว้ในการทำศึกสงครามกอบกู้แผ่นดิน จนต่อมา " พระครูปลัดฝั่น ปาเรสโก " ท่านมาปฏิบัติธรรมและได้สร้างวัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2512 โดยใช้ชื่อว่า " วัดผาถ้ำช้าง " ต่อมาจึงได้สร้างรูปปั้นช้าง เอราวัณพาหนะของพระอินทร์ พร้อมรูปปั้น ของ พระอินทร์ขึ้น เพื่อเป็นที่ศักการะบูชาของผู้คน และได้ก่อสร้างบันไดปูนซีเมนต์ ขึ้นเขา อย่าง มีศิลปะจำนวน 261 ขั้น ที่บริเวณปากถ้ำได้สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ มีพระนามว่า " พระพุทธชัยศรีมหามุนีตรีโลกนาถ " สร้างในปี พ . ศ . 2519 โดยสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดศรีมหาธาตุ เป็นผู้ถวายพระนาม ลักษณะของถ้ำเอราวัณเมื่อมองก่อน เข้าวัด จะเหมือนรูปช้างหมอบ ถายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม ภูเขามีหินสีขาวอยู่บนหน้าผา คล้ายกับรูปผู้หญิงยืน จึงเรียก ว่า " ผานาง " มีโพรง ทะลุเรียกว่า " ผาเจาะ " บนภูเขามีต้นยา เกิดอยู่ตามผาเรียกว่า " ผายา " ปัจจุบัน อยู่ในเขตบ้านผาอินทร์แปลง ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู การเดินทาง โดย รถยนต์ ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 210 จากจังหวัดหนองบัวลำภู ไปทางจังหวัดเลย ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร

 
อ่างเก็บน้ำห้วยผาวัง
เป็นอ่างเก็บน้ำชลประทานขนาดกลาง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลนาเหล่าและตำบลวังทอง ซึ่งใช้น้ำเพื่อการเกษตรกรรมทุกฤดูกาล นอกจากนั้นได้มีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ม ีชื่อเสียง โดยในบริเวณอ่างเก็บน้ำจะมีเรือนแพไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งมีอาหาร เครื่องดื่มที่แสนอร่อย ทัศนียภาพในบริเวณอ่าง จะมีภูเขาดินที่ ทำการเพาะปลูกพืชผล ทาง การเกษตร มีความโดดเด่นและสวยงาม สามารถล่องแพชมธรรมชาติได้ตลอดจนทั่วบริเวณ การเดินทางโดยรถยนต์ตามทางหลวงหมายเลข 210 จากจังหวัดหนองบัวลำภู ระยะทาง ประมาณ 45 กิโลเมตร
 
ผาสามยอด
ตั้งอยู่บริเวณชายแดนรอยต่อจังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดเลย เขตหมู่บ้านผาสุก ตำบลหนองกุงแก้ว มีลักษณะเป็นเทือกเขาสามลูกเรียงกันมีสันเขาเชื่อมต่อกัน ซึ่งยังไม่เคยมีการสำรวจอย่างเป็นทางการมาก่อน บริเวณรอบๆภูเขาจะเป็นไร่นาของชาวบ้าน ส่วนบนภูนั้นยังคงความบริสุทธิ์ของธรรมชาติและสัตว์ป่าอยู่มาก มีถ้ำเล็กถ้ำน้อยกว่า ๑๐๐ ถ้ำ ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยตระการตา ทั้งยังมีการค้นพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณและข้าวของเครื่องใช้อีกมาก ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ อบต.หนองกุงแก้ว
 

 

ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
ศูนย์เรียนเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนป่ารักษ์น้ำ
55 หมู่ที่ 10 บ้านหนองหินตั้ง ตำบลนาเหล่าอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
Tel : +66 (0) 0833564997 | www.paraknam.com
ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ ไม่สงวนสิทธิ์ ในการนำข้อมูลหรือเนื้อหาไปเผยแพร่ จัดทำเว็บเพจโดย ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
? 2009-2018 All rights reserved Create By Paraknam Learning Centre