หน้าหลัก
  เกี่ยวกัยศูนย์
  วิทยากร
  ผู้บริหารศูนย์
  ติดต่อเรา
Eng English Thai
แผนที่
facebook ของศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
facebook
   
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วัตถุประสงค์ โครงสร้งพื้นฐาน กิจกรรม ภาพกิจกรรม วีดีโอ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้า
 
Colours- สี
The Thai word for colour is "see"
For example:
What colour do you like? (khoon chawp see a-rai?)
I like white. (pom chawp see kow)
Light = aorn = อ่อน
Dark = gae = แก่
If you want to say "light Yellow " you would say "see lueang aorn"
  White See- kow สีขาว
  Beige See- keem สีครีม
  Yellow See- lueang สีเหลือง
  Orange See- som สีส้ม
  Red See- daeng สีแดง
  Pink See- chom poo สชมพูี
  Light Blue See- fa สีฟ้า
  Blue See- nam ngern สีนำ้เงิน
  Violet See- muang สีม่วง
  Green See- kiaw สีเขียว
  Brown See- nam dtan สีนำ้ตาล
  Grey See- tow สีเทา
  Black See- dam สีดำ
  Silver See- ngern สีเงิน
  Gold See- tong สีทอง

 

ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
ศูนย์เรียนเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนป่ารักษ์น้ำ
55 หมู่ที่ 10 บ้านหนองหินตั้ง ตำบลนาเหล่าอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
Tel : +66 (0) 0833564997 | www.paraknam.com
ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ ไม่สงวนสิทธิ์ ในการนำข้อมูลหรือเนื้อหาไปเผยแพร่ จัดทำเว็บเพจโดย ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
? 2009-2018 All rights reserved Create By Paraknam Learning Centre