หน้าหลัก
  เกี่ยวกัยศูนย์
  วิทยากร
  ผู้บริหารศูนย์
  ติดต่อเรา
Eng English Thai
แผนที่
facebook ของศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
facebook
   
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วัตถุประสงค์ โครงสร้งพื้นฐาน กิจกรรม ภาพกิจกรรม วีดีโอ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้า
 
เรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
Days of the Week
  For example: Wan nee wan are rai ?
Monday Wan nee wan jun ka
...................................................................................................................................
Day wan วัน  
Today wan-ni วันนี้    
Tomorrow prung-ni พรุ่งนี้    
Monday wan jun วันจันทร์    
Tuesday wan ung-kan วันอังคาร    
Wednesday wan poot วันพุธ    
Thursday wan pa-rue-hut-sa-bor-dee วันพฤหัสฯ    
Friday wan sook วันศุกร์    
Saturday wan sao วันเสาร์    
Sunday wan ar-tit วันอาทิตย์    
Months of the Year
For example: Duean nee Duean are rai ?  
January ma ga-ra kom ka  
  ...................................................................................................................................  
January ma ga-ra kom มกราคม    
February goom pa pun กุมภาพันธ์    
March mee na kom มีนาคม    
April may sa yon เมษายน    
May preut sa pa kom พฤษภาคม    
June mi too na yon มิถุนายน    
July ga-ra-ga dar kom กรกฎาคม    
August sing ha kom สิงหาคม    
September gun yar yon กันยายน    
October dtoo lar kom ตุลาคม    
November preu sa ji gar yon พฤศจิกายน    
December tun wa kom ธันวาคม    

 

ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
ศูนย์เรียนเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนป่ารักษ์น้ำ
55 หมู่ที่ 10 บ้านหนองหินตั้ง ตำบลนาเหล่าอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
Tel : +66 (0) 0833564997 | www.paraknam.com
ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ ไม่สงวนสิทธิ์ ในการนำข้อมูลหรือเนื้อหาไปเผยแพร่ จัดทำเว็บเพจโดย ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
? 2009-2018 All rights reserved Create By Paraknam Learning Centre