หน้าหลัก
  เกี่ยวกัยศูนย์
  วิทยากร
  ผู้บริหารศูนย์
  ติดต่อเรา
Eng English Thai
แผนที่
facebook ของศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
facebook
   
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วัตถุประสงค์ โครงสร้งพื้นฐาน กิจกรรม ภาพกิจกรรม วีดีโอ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้า
 
เรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
Time Conversations
Time
Just a moment eek baep diaw  
Tomorrow proong nee  
Tomorrow evening proong nee dtorn yen  
Another day wun lung  
In the future krung na  
Just now peung ja  
In three days eek sam wun  
A moment ago meua gee nee  
In two weeks eek song ar-tit  
Next month duean na  
By tomorrow pai nai proong nee  
In a long time eek nan  
Not a long time eek mai nan  
Recently meua rew rew nee  
This morning meua chow nee  
This afternoon meua bai nee  
Last night meua keun  
Yesterday meua wan  
Two days ago song wun tee laew  
The other day wun gorn  
Last week ar-tit tee laew  
Two weeks ago song ar-tit tee laew  
Three months ago sam deuan tee laew  
Four years ago see bee tee laew  
Many years ago lai bee tee laew  
Soon rew rew nee  
 
For example:What time is it? gee mong laew
1 a.m. = dtee neung laew ka
1 a.m. = dtee neung

2 a.m. = dtee song
3 a.m. = dtee sam
4 a.m. = dtee see
5 a.m. = dtee har
6 a.m. = hok mong chao
7 a.m. = jed mong chao or neung mong chao
8 a.m. = bad mong chao or song mong chao
9 a.m. = gow mong chao or sam mong chao
10 a.m. = sib mong chao or see mong chao
11 a.m. = sib et mong chao or har mong chao
12 p.m. = tee-ung wan
1 p.m. = bai mong
2 p.m. = bai song mong
3 p.m. = bai sam mong or sam mong yen
4 p.m. = bai see mong or see mong yen
5 p.m. = har mong yen
6 p.m. = hok mong yen
7 p.m. = neung toom
8 p.m. = song toom
9 p.m. = sam toom
10 p.m. = see toom
11 p.m. = har toom
12 a.m. = tee-ung keun
 

 

ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
ศูนย์เรียนเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนป่ารักษ์น้ำ
55 หมู่ที่ 10 บ้านหนองหินตั้ง ตำบลนาเหล่าอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
Tel : +66 (0) 0833564997 | www.paraknam.com
ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ ไม่สงวนสิทธิ์ ในการนำข้อมูลหรือเนื้อหาไปเผยแพร่ จัดทำเว็บเพจโดย ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
? 2009-2018 All rights reserved Create By Paraknam Learning Centre