หน้าหลัก
  เกี่ยวกัยศูนย์
  วิทยากร
  ผู้บริหารศูนย์
  ติดต่อเรา
Eng English Thai
แผนที่
facebook ของศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
facebook
   
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วัตถุประสงค์ โครงสร้งพื้นฐาน กิจกรรม ภาพกิจกรรม วีดีโอ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้า
 
เรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
Numbers
1 One nueng หนึ่ง
2 Two song สอง
3 Three sam สาม
4 Four see สี่
5 Five har ห้า
6 Six hok หก
7 Seven jed เจ็ด
8 Eight bad แปด
9 Nine gao เก้า
10 Ten sib สิบ
11 Eleven sib et สิบ- เอ็ด
12 Twelve sib song สิบ- สอง
  20 Twenty yee sib ยี่ - สิบ
  21 Twenty One yee sib et ยี่ - สิบ- เอ็ด
  22 Twenty Two yee sib song ยี่ - สิบ- สอง
  30 Thirty sam sib สาม- สิบ
  31 Thirty One sam sib et สาม- สิบ- เอ็ด
  32 Thirty Two sam sib song สาม- สิบ- สอง
  40 Forty see sib สี่ - สิบ
  41 Forty see sib et สี่ - สิบ- เอ็ด
  42 Forty Two see sib song สี่ - สิบ- สอง
  100 One Hundred nueng roi หนึ่ง - ร้อย
  200 Two Hundred song roi สอง - ร้อย
  1,000 One Hundred nueng pan หนึ่ง - พัน
  2,000 Two Hundred song pan สอง -พัน

 

ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
ศูนย์เรียนเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนป่ารักษ์น้ำ
55 หมู่ที่ 10 บ้านหนองหินตั้ง ตำบลนาเหล่าอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
Tel : +66 (0) 0833564997 | www.paraknam.com
ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ ไม่สงวนสิทธิ์ ในการนำข้อมูลหรือเนื้อหาไปเผยแพร่ จัดทำเว็บเพจโดย ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
? 2009-2018 All rights reserved Create By Paraknam Learning Centre