หน้าหลัก
  เกี่ยวกัยศูนย์
  วิทยากร
  ผู้บริหารศูนย์
  ติดต่อเรา
Eng English Thai
แผนที่
facebook ของศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
facebook
   
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วัตถุประสงค์ โครงสร้งพื้นฐาน กิจกรรม ภาพกิจกรรม วีดีโอ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้า
 
Romantic Conversation
I love you. Pom ruk koon ผมรักคุณ
I miss you Pom kit teung koon ผมคิดถึงคุณ
I am single Pom sot ผมโสด
You are very beautiful. koon suay mak คุณสวยมาก
You are very cute. koon na-ruk mak คุณน่ารักมาก
I like your smile. pom chorp roi yim kong koon ผมชอบรอยยิ้มของคุณ
I want to meet you. pom dtong gan pop koon ผมต้องการพบคุณ
You are my angel. koon keu nung fa kong pom คุณคือนางฟ้าของผม
I want to marry you pom dtong gan dtang ngan gub koon ผมต้องการแต่งงานกับคุณ
Can I kiss you? Kor joop dai mai ขอจูบได้ไหม
Don't leave me. ya ting pom อย่าทิ้งผม
Can’t live without you pom yoo mai dai ta mai mee koon ผมอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณ
Never lied to you pom mai ker-ee gor hok koon ผมไม่เคยโกหกคุณ
Have a nice dream. Fun dee na ฝันดีนะ
Take care of yourself. do lae dtua eng duay na ดูแลตัวเองด้วยนะ
I want you to be happy. pom dtong gan hai koon mee kwarm sook ผมต้องการให้คุณมีความสุข
You make me happy. koon tam hai pom mee kwarm sook คุณทำให้ผมมีความสุข
Want to be with you. pom yak yoo gup koon ผมต้องการอยู่กับคุณ
Please trust me. brot chuea jai pom โปรดเชื่อใจผม
Do you miss me? koon kit teung pom mai คุณคิดถึงผมไหม
I won't forget you. pom ja mai leum koon ผมจะไม่ลืมคุณ
Can I hold your hand? Kor jub meu dai mai? ขอจับมือได้ไหม
Love at first sight. ruk raek pop รักแรกพบ
I will never cheat on you pom ja mai nork jai koon ผมจะไม่นอกใจคุณ
You are my sweetheart. koon keu yot -ruk kong pom คุณคือยอดรักของผม
Will be faithful to you pom ja seu-sut dtor koon ผมจะซื่อสัตว์ต่อคุณ
Give me one more chance. hai aow-gat pom eek-krang ให้โอกาศผมอีกครั้ง
I want to hug you. pom dtong-gan got koon ผมต้องการกอดคุณ
I miss you all the time. pom kit-teung koon dta-lod way-la ผมคิดถึงคุณตลอดเวลา
I will always be on your side. pom yoo kang koon sa-mer ผมอยู่ข้างคุณเสมอ
Want to see your face every day pom yark hen na koon took wun ผมอยากเห็นหน้าคุณทุกวัน
I think I have fallen in love with you pom kit wa pom long ruk koon ผมคิดว่าผมหลงรักคุณ

 

ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
ศูนย์เรียนเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนป่ารักษ์น้ำ
55 หมู่ที่ 10 บ้านหนองหินตั้ง ตำบลนาเหล่าอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
Tel : +66 (0) 0833564997 | www.paraknam.com
ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ ไม่สงวนสิทธิ์ ในการนำข้อมูลหรือเนื้อหาไปเผยแพร่ จัดทำเว็บเพจโดย ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
? 2009-2018 All rights reserved Create By Paraknam Learning Centre