หน้าหลัก
  เกี่ยวกัยศูนย์
  วิทยากร
  ผู้บริหารศูนย์
  ติดต่อเรา
Eng English Thai
แผนที่
facebook ของศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
facebook
   
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วัตถุประสงค์ โครงสร้งพื้นฐาน กิจกรรม ภาพกิจกรรม วีดีโอ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้า
 
.:. อำเภอนาวัง .:.
 
สวยสุดล้ำถ้ำผาเวียง ลำพะเนียง น้ำใส ประเพณีขึ้นเขาไหว้พระ แดนธรรมะถ้ำเอราวัณ

ดู อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
 
ประวัติความเป็นมาของอำเภอนาวัง
เดิมอยู่ในเขตของอำเภอนากลางและสืบเนื่องจากการตั้งจังหวัดหนองบัวลำภู จึงได้รับการ แต่งตั้งเป็นกิ่งอำเภอนาวัง ในวันที่ 30 เมษายน 2537 และยกฐานะเป็นอำเภอในวันที่ 11 ตุลาคม 2540 อำเภอนาวัง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นอำเภอ ที่อยู่รอยต่อกับจังหวัดเลย ระยะทางห่างจากจังหวัดหนองบัวลำภู 43 กิโลเมตรมีขนาดพื้นที่ประมาณ 333 ตาราง กิโลเมตร อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 2 แห่งคือ ป่าเก่ากลอย และป่าหนองเรือ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับภูเขา แบ่งการปกครองเป็น 5 ตำบล 51 หมู่บ้าน 1 เทศบาล มี 10 ชุมชน

ทิศเหนือ ติดต่อเขตอำเภอนาด้วง จังหวัดเลย

ทิศใต้ ติดต่อต่อเขตอำเภอศรีบุญเรืองและอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ทิศตะวันออก ติดต่อเขตอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ทิศตะวันตก ติดต่อเขตกิ่งอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

   
   
 
 

 

ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
ศูนย์เรียนเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนป่ารักษ์น้ำ
55 หมู่ที่ 10 บ้านหนองหินตั้ง ตำบลนาเหล่าอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
Tel : +66 (0) 0833564997 | www.paraknam.com
ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ ไม่สงวนสิทธิ์ ในการนำข้อมูลหรือเนื้อหาไปเผยแพร่ จัดทำเว็บเพจโดย ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
? 2009-2018 All rights reserved Create By Paraknam Learning Centre