หน้าหลัก
  เกี่ยวกัยศูนย์
  วิทยากร
  ผู้บริหารศูนย์
  ติดต่อเรา
Eng English Thai
แผนที่
facebook ของศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
facebook
   
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วัตถุประสงค์ โครงสร้งพื้นฐาน กิจกรรม ภาพกิจกรรม วีดีโอ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้า
 
.:. แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอนาวัง .:.

:: ถ้ำเอราวัณ ::

ตามประวัติความเป็นมา ประมาณ ปี พ . ศ . 2106 พระไชยเชษฐาธิราช ยกกองทัพ ออกต่อต้าน พระเจ้าหงสาวดีของพม่า และทรงเสียทีข้าศึกแตกพ่ายย่อยยับ จึงรวบรวมเอา แม่ทับ นาย กอง หลบซ่อนข้าศึกและแบ่งไพร่พลไปประจำอยู่ที่ถ้ำเอราวัณ เพื่อซ่องสุมกำลังฝึกทหาร และสะสม เสบียง อาหารเก็บไว้ในการทำศึกสงครามกอบกู้แผ่นดิน จนต่อมา " พระครูปลัดฝั่น ปาเรสโก " ท่านมาปฏิบัติธรรมและได้สร้างวัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2512 โดยใช้ชื่อว่า " วัดผาถ้ำช้าง " ต่อมาจึงได้สร้างรูปปั้นช้าง เอราวัณพาหนะของพระอินทร์ พร้อมรูปปั้น ของ พระอินทร์ขึ้น เพื่อเป็นที่ศักการะบูชาของผู้คน และได้ก่อสร้างบันไดปูนซีเมนต์ ขึ้นเขา อย่าง มีศิลปะจำนวน 261 ขั้น ที่บริเวณปากถ้ำได้สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ มีพระนามว่า " พระพุทธชัยศรีมหามุนีตรีโลกนาถ " สร้างในปี พ . ศ . 2519 โดยสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดศรีมหาธาตุ เป็นผู้ถวายพระนาม

 

ลักษณะของถ้ำเอราวัณเมื่อมองก่อนเข้าวัด จะเหมือนรูปช้างหมอบ ถายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม ภูเขามีหินสีขาวอยู่บนหน้าผา คล้ายกับรูปผู้หญิงยืน จึงเรียก ว่า " ผานาง " มีโพรง ทะลุเรียกว่า " ผาเจาะ " บนภูเขามีต้นยา เกิดอยู่ตามผาเรียกว่า " ผายา " ปัจจุบัน อยู่ในเขตบ้านผาอินทร์แปลง ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู การเดินทาง โดย รถยนต์ ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 210 จากจังหวัดหนองบัวลำภู ไปทางจังหวัดเลย ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร

 

 

:: ถ้ำผาเวียง ::
 

ถ้ำผาเวียงอยู่ในเขตบ้านผาเวียง ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ลักษณะเป็นทิวเขา ที่มีทัศนียภาพสวยงาม มีวัดถ้ำผาเวียง อยู่บริเวณใกล้ปากถ้ำ เรียกว่า " ถ้ำผากลาง " มีบันใดคอนกรีตขึ้นถึงปากถ้ำ ถายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยสวยงามมาก และยังมีถ้ำธรรมมาสน์ ถ้ำประทุน ถ้ำเพียงดิน ถ้ำค้างคาว ถ้ำคอกเนื้อใหญ่ ถ้ำคอกเนื้อน้อย ถ้ำซำบุ่น และมีถ้ำ เล็ก ถ้ำน้อยกว่าอีก 40 ถ้ำ

 

มีตำนานเล่าว่า สมัยก่อนพญานาคจากนครเวียงจันทร์ ชื่อว่าอ้ายโก่ย มีศัตรูชื่อ พญานาคเหล็กชีด้ามแตก จะทำการสู้รบกันมาตลอด จนอ้ายโก่ยคิดจะยอมแพ้ จึงได้พบกับ ชายชรา ได้ให้ความช่วยเหลือโดยไช้หน้าไม้ยิงที่ตาของพญานาคเหล็กชีด้ามแตก จน พ่ายแพ้ไป อ้ายโก่ยจึงได้สร้างถ้ำต่างๆ เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะ พร้อมตั้งชื่อผาแห่งนี้ว่า " ผาอ้ายโก่ย เวียงจันทร์ " และได้กลายมาเป็น ผาเวียง ในปัจจุบัน ซึ่งในบริเวณแห่งนี้ล้วนแล้วแต่มีทัศนียภาพที่งดงาม เป็นที่ประทับใจแก่ผู้มาชมเป็นอย่างมาก การเดินทางโดยรถยนต์ ระยะทางจาก ตัว จังหวัดหนองบัวลำภู ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 55 กิโลเมตร

   

:: ถ้ำผาเจาะ ::

 

ถ้ำผาเจาะอยู่ในเขตบ้านผาเจาะ ตำบลเทพคีรี อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู มองเห็นปากถ้ำแต่ไกล ลักษณะเป็นภูเขาหินแกรนิตตั้งโดดเด่น อยู่ติดถนนอุดร - เลย จึงเป็นถ้ำที่ผู้คน สัญจรไปมา ได้เห็นรูปลักษณ์ภายนอกเป็นส่วนมาก จะมีน้อยคนนักที่ได้เห็นภายในถ้ำ เนื่องจากขาดการพัฒนา ปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยว ภายในถ้ำมีลักษณะเป็นหุบเหว จึงเป็น อุปสรรคในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

 
ผาเจาะ มีตำนานเล่าว่า ในอดีตกาล ช่วงที่กำลังสร้าง พระธาตุพนม มียักกุมภัณฑ์ตนหนึ่งได้เดินทางผ่านมา พร้อมสิ่งของในตระกร้ามากมาย เพื่อนำไปบรรจุไว้ที่พระธาตุพนม ระหว่าง ทางได้พบยักษ์อีกตนหนึ่ง ( คือบริเวณผาเจาะในปัจจุบัน ) ยักษ์ตนนี้จึงได้บอกว่าพระธาตุพนมสร้างเสร็จแล้ว ยักษ์กุมภัณฑ์ได้ยินจึงรู้สึกเสียใจ ที่ไปไม่ทัน จึงทิ้งตระกร้าไว้ และต่อมา ตระกร้าได้กลายเป็นหิน บนผาเจาะในปัจจุบัน การเดินทางไปเที่ยวชม โดยรถยนต์ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 210 ห่างจากตัว จังหวัดหนองบัวลำภูประมาณ 40 กิโลเมตร
   
:: อ่างเก็บน้ำห้วยผาวัง ::
 

เป็นอ่างเก็บน้ำชลประทานขนาดกลาง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลนาเหล่าและตำบลวังทอง ซึ่งใช้น้ำเพื่อการเกษตรกรรมทุกฤดูกาล นอกจากนั้นได้มีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ม ีชื่อเสียง โดยในบริเวณอ่างเก็บน้ำจะมีเรือนแพไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งมีอาหาร เครื่องดื่มที่แสนอร่อย ทัศนียภาพในบริเวณอ่าง จะมีภูเขาดินที่ ทำการเพาะปลูกพืชผล ทาง การเกษตร มีความโดดเด่นและสวยงาม สามารถล่องแพชมธรรมชาติได้ตลอดจนทั่วบริเวณ การเดินทางโดยรถยนต์ตามทางหลวงหมายเลข 210 จากจังหวัดหนองบัวลำภู ระยะทาง ประมาณ 45 กิโลเมตร

   
:: วัดป่าภูฝางสันติธรรม ::
 

วัดป่าภูฝางสันติธรรม ก่อตั้งเมื่อปี พ . ศ . 2519 โดยพระอาจารย์เกรียงไกร โฆสะธัมโม เป็นวัดป่าอยู่ที่บ้านไทยสามัคคี ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ทำการทำก่อ สร้าง ศาลาการเปรียญซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ เมื่อปี พ . ศ . 2536 และสร้างเสร็จเมื่อปี พ . ศ . 2541 โดยใช้เป็นสถานที่สำหรับปฎิบัติธรรม ของหน่วยงานราชการ สถานศึกษา รวมทั้ง เป็นสถานที่บำบัด ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของจังหวัดหนองบัวลำภู และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง วัฒนธรรม สืบเนื่องมาจากมีสถานที่เหมาะสม สงบ ร่มรื่น เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม มีเสนา สนะที่สวยงามและใหญ่โต บันใดขึ้นศาลาการเปรียญมีการก่อสร้างนาค 7 เศียร ตามแนวทางขึ้นบันใดทั้งสองข้างสวยงาม วิจิตรการตาเป็นอย่างมาก ทางด้านขวาของ ศาลามีรูป เหมือน ของช้างที่ปั้นไว้เท่าตัวจริง ลักษณะโดยทั่วไป มีความร่มรื่น และสวยงาม จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดหนองบัวลำภู

   
:: ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคเทพคีรี ::
 

เดิมพื้นที่แห่งนี้ชาวบ้านเรียกว่า ผาน้ำย้อย ซึ่งเป็นภูเขาหินแกรนิต มีความสูง ประมาณ 150 เมตร ตั้งอยู่ที่บ้านผาเจาะ ตำบลเทพคีรี อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู บริษัทเอกชน ได้สัมปทาน ทำโรงโม่หินมีการขุดเจาะและระเบิดหิน จนผาน้ำย้อยกลายเป็นอ่างน้ำขนาดใหญ่กินเนื้อที่ประมาณ 40 ไร่ และได้พบเหตุการณ์ในปี พ . ศ . 2544 ได้เกิดปรากฎ การณ์ลูก ไฟ ที่มีลักษณะสีเขียวอมเหลือง ขนาดเท่าไข่ห่านถึงขนาดลูกฟุตบอล ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าและหายไปในอากาศ จะขึ้นทุกวันศีลทั้งข้างขึ้นและข้างแรม และจะขึ้นมากที่สุด คือ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ในวันออกพรรษาของทุกปี ชาวบ้านเรียก " บั้งไฟพญานาค " ต่อมาได้รับการทักท้วงเรื่องชื่อ จึงมีมติเรียกชื่อใหม่ว่า " บั้งไฟพญานาคเทพคีรี "

 

ทางจังหวัดหนองบัวลำภูจึงได้ดำเนินการพัฒนา เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด โดยได้ ทำการพัฒนาและประชาสัมพันธ์ถึงปรากฏการณ์นี้ทุกปี การเดินทางโดยรถยนต์ ตามทางหลวง หมายเลข 210 เส้นทาง อุดร - เลย ห่างจากจังหวัดหนองบัวลำภูประมาณ 45 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าที่ถนนลูกรังโรงโม่หินศุภชัย และจากจังหวัดเลยที่อำเภอวังสะพุง ตามเส้นทาง หลวง หมายเลข 210 มาถึงบ้านผาเจาะเลี้ยวซ้ายเข้าหมู่บ้าน ไปตามทางลาดยาง ประมาณ 1 กิโลเมตร แล้วแล้วขวาก็ถึงแหล่งท่องเที่ยวบ้านผาเจาะ

   
 
   

 

ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
ศูนย์เรียนเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนป่ารักษ์น้ำ
55 หมู่ที่ 10 บ้านหนองหินตั้ง ตำบลนาเหล่าอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
Tel : +66 (0) 0833564997 | www.paraknam.com
ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ ไม่สงวนสิทธิ์ ในการนำข้อมูลหรือเนื้อหาไปเผยแพร่ จัดทำเว็บเพจโดย ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
? 2009-2018 All rights reserved Create By Paraknam Learning Centre