หน้าหลัก
  เกี่ยวกัยศูนย์
  วิทยากร
  ผู้บริหารศูนย์
  ติดต่อเรา
Eng English Thai
แผนที่
facebook ของศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
facebook
   
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วัตถุประสงค์ โครงสร้งพื้นฐาน กิจกรรม ภาพกิจกรรม วีดีโอ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้า
 
 
 
ฐานฅนเพาะเห็ด
 
ด้วยความคิดว่า เห็ดเป็นอาหารมหัศจรรย์ที่คนอื่นอยู่ร่วมกับมันได้และตัวมันก็เกื้อหนุนรวม ทั้งอยู่ร่วมกันกับคนอื่นได้ ผลิตภัณฑ์อาหารหลายอย่างในปัจจุบันที่เน้นอาหารไร้สารพิษมักจะมีเห็ดเป็น ส่วนประกอบเสมอ
 

 

ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
ศูนย์เรียนเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนป่ารักษ์น้ำ
55 หมู่ที่ 10 บ้านหนองหินตั้ง ตำบลนาเหล่าอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ ไม่สงวนสิทธิ์ ในการนำข้อมูลหรือเนื้อหาไปเผยแพร่ จัดทำเว็บเพจโดย ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ