หน้าหลัก
  เกี่ยวกัยศูนย์
  วิทยากร
  ผู้บริหารศูนย์
  ติดต่อเรา
Eng English Thai
แผนที่
facebook ของศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
facebook
   
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วัตถุประสงค์ โครงสร้งพื้นฐาน กิจกรรม ภาพกิจกรรม วีดีโอ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้า
 
 
   
 
ฐานฅนเอาถ่าน
 
ฐานคิดนี้ จะบอกว่า คุณจะต้องมีถ่าน คุณต้องเผาถ่าน คุณต้องปลูกต้นไม้ใดบ้างเพื่อจะนำถ่านมาใช้ รวมทั้งเทคดนโลยีการ ทำเตาเพื่อเผาถ่านที่ถูกต้อง หลักการก้คือ ถ่านที่ไม่ก่อให้เกิดสารมะเร็งเมื่อนำปใช้ประกอบอาหารนอกจากจะได้ถ่านที่มี คุณภาพดีในการเป็นเชื้อเพลิง ยังได้สารที่ช่วยดูดซับ เป็นอาหาร เป็นยาและช่วยดูดกลื่นไปด้วยต่อการเผาถ่าน 1 ครั้ง และ ยังมีผลพลอยได้ที่มีคุณค่าคือ น้ำส้มควันไม้ ที่ได้จากการเผาถ่าน โดยจะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการไล่แมลงที่เป็นอันตราย ต่อพืชที่อยู่ในพื้นที่ เกษตรแบบผสมผสานของเรา ใช้ปรับบำรุงดิน ระงับกลิ่นตัว
 

 

ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
ศูนย์เรียนเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนป่ารักษ์น้ำ
55 หมู่ที่ 10 บ้านหนองหินตั้ง ตำบลนาเหล่าอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
Tel : +66 (0) 0833564997 | www.paraknam.com
ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ ไม่สงวนสิทธิ์ ในการนำข้อมูลหรือเนื้อหาไปเผยแพร่ จัดทำเว็บเพจโดย ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
? 2009-2018 All rights reserved Create By Paraknam Learning Centre