หน้าหลัก
  เกี่ยวกัยศูนย์
  วิทยากร
  ผู้บริหารศูนย์
  ติดต่อเรา
Eng English Thai
แผนที่
facebook ของศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
facebook
   
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วัตถุประสงค์ โครงสร้งพื้นฐาน กิจกรรม ภาพกิจกรรม วีดีโอ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้า
 
 
 
ฐานฅนรักษ์สุขภาพ
  สุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญฉนั้นเราควรใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพให้ดีตลอดเวลาสุขภาพดี ไม่ใช่เพียงการไม่มีโรคอย่างเดียวเราก็จะต้องมารู้จักองค์ประกอบที่เกี่ยว ข้องกับเรื่องของสุขภาพ ที่ดี ได้แก่ ร่างกาย จิตใจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นศูนย์ป่ารักษ์น้ำจึงได้จัดตั้งฐานเรียนรู้คือฐานคนรักสุขภาพขึ้นเพื่อจะได้เป็นสถานที่เรียนรู้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและ สมุนไพรและ สิ่งที่สำคัญคือจะได้เรียนรู้และสามารถใช้สมุนไพรที่อยู่ใก้ลตัวมาใช้ให้เป็นประโยชน์อีกด้วย
   
:: โยคะและการออกกำลังกาย ::
 

โยคะ เป็นการออกกำลังกายชนิดหนึ่ง เป็นการฝึกเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ เป็นการเตรียมกายใจให้พร้อมเพื่อ เสริม สร้างสมดุลให้เกิดขึ้นทั้งร่างกายและ จิตใจ ในการฝึกโยคะผู้ฝึกโยคะทุกคนต้องยึดถือและปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพื่อให้ สามารถป้องกันรักษา โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ การที่มีสมดุลภายในร่างกายและจิตใจที่ดีจะมิให้บังเกิดโรค ได้มาทำความเข้าใจกับโยคะขั้นพื้นฐานกันค่ะ อ่านต่อ
 
:: วิธีรักษาสุขภาพด้วยสมุนไพร ::
 

สุภาพดีเป็นเรื่องสำคัญฉนั้นเราึจึงหมั่นดูแลใส่ใจรักษาสุขภาพให้ดีตลอดเวลาการรักษาสุขภาพมีหลายวิธีเรามาดูวิธีดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรกัน

 

 
 
 
   
   

 

ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
ศูนย์เรียนเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนป่ารักษ์น้ำ
55 หมู่ที่ 10 บ้านหนองหินตั้ง ตำบลนาเหล่าอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
Tel : +66 (0) 0833564997 | www.paraknam.com
ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ ไม่สงวนสิทธิ์ ในการนำข้อมูลหรือเนื้อหาไปเผยแพร่ จัดทำเว็บเพจโดย ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
? 2009-2018 All rights reserved Create By Paraknam Learning Centre