เพจนี้สร้างขึ้นมาสำหรับผู้ที่มีใจศรัทธาในปู่ภุชงค์นาคราช
ข้าพเจ้าลูกหลานของปู่ภุชงค์นาคราช ไม่มีเจตนาที่จะหลอกลวงหรือชักชวนให้ท่านเชื่อถือแต่งอย่างใดสุดแล้ว
แต่ท่านจะเชื่อถือหรือไม สิ่งศักดิ์สิทธิ์และความศรัทธาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
ขอบารมีของปู่ภุชงค์นาคราช จงปกปักรักษาคุ้มครองท่าน
ให้แคร้วคลาดปลอดภัย จากภยันอันตรายทั้งปวง
.................: ข่าวประชาสัมพันธ์ :................
กราบไหว้ขอพรปู่ภุชงค์นาคราช
หอธรรมของปู่ภุชงค์นาคราชตั้งอยู่ที่เดี๋ยวกันกับศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
55 หมู่ที่ 10 บ้านหนองหินตั้ง ตำบลนาเหล่าอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
เบอร์โทร 0833564997

โปรดระวังผู้แแอบอ้าง หอธรรมของปู่ภุชงค์นาคราชตั้งอยู่ที่ศูนย์ป่ารักษ์น้ำเท่านั้น

ศูนย์ป่ารักษ์น้ำเว็บไชด์