หน้าหลัก
  เกี่ยวกัยศูนย์
  วิทยากร
  ผู้บริหารศูนย์
  ติดต่อเรา
Eng English Thai
แผนที่
facebook ของศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
facebook
   
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วัตถุประสงค์ โครงสร้งพื้นฐาน กิจกรรม ภาพกิจกรรม วีดีโอ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้า
 
กราบขอพร ปู่ภุชงค์นาคราช
ฐานเรียนรู้ในศูนย์
 
ศูนย์เรียนเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนป่ารักษ์น้ำ
ศูนย์ ป่ารักษ์น้ำ เป็นแหล่งเรียนรู้ พออยู่ พอกิน ตามแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง ซึ้งเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข่าวสารความรู้ของ ชุมชนที่จะนำไปสู่การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สู่ ประชาชนในชุมชน เป็นแหล่งเสริมสร้างโอกาศในการเรียนรู้การ เกษรทฤษฏีใหม่โดยยึด หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งสอดคล้องตามความต้อง การของ ชุมชนโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้จาก การปฎิบัติก่อให้เกิดชุมชน แห่งการเรียนรู้และพัฒณา แบบพึ่งตนเองรวมทั้งเป็นแหล่งบริการ ชุมชนด้านต่างๆเช่น แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรมการถ่ายทอด ค่านิยมและเอกลักษณ์ของชุมชนก่อให้เกิด ความเข้มแข็งของ ชุมชนอย่างยิ่ง
.................: ปราชญ์ชาวบ้าน :................
 
ปราชญ์ชาวบ้าน
นายวุฒิชัย แสงพิทักษ ปราชญ์ประจำศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
ได้ผ่านการอบรมวิทยากรหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีความชำนาญในเรื่อง
ของการทำเกษตรผสมผสาน 15 ปี มีต่อ >>>
แทนคุณแผ่นดิน (TanKhunPaenDin)
คุณแม่เหรียญ
ได้รับรางวัล คนดีนำทาง แทนคุณแผ่นดิน ประจำปี
๒๕๖๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดหนองคาย,
หนองบัวลำภู, อำนาจเจริญ มีต่อ>>>
 
.................: ข่าวประชาสัมพันธ์ :................
สารพันความรู้
....................:.....................
ข้อมูลสถิติเว็บไซด์
 
ปรับปรุงครั้งสุดท้าย: 18 สิงหาคม 2554
ผู้ชมวันนี้:
ผู้ชมทั้งหมด:
ออนไลน์ขณะนี้:
ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
ศูนย์เรียนเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนป่ารักษ์น้ำ
55 หมู่ที่ 10 บ้านหนองหินตั้ง ตำบลนาเหล่าอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
Tel : +66 (0) 0833564997 | www.paraknam.com
ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ ไม่สงวนสิทธิ์ ในการนำข้อมูลหรือเนื้อหาไปเผยแพร่ จัดทำเว็บเพจโดย ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
? 2009-2018 All rights reserved Create By Paraknam Learning Centre